Obavijest o članarini za 2017. godinu

Odlukom vodstva Društva povećan je iznos godišnje članarine za članove DŠR PLIVA  prema dolje navedenim iznosima i kategorijama članstva:

Godišnja članarina za članove DSR PLIVA za  2017. godinu iznosi:

  • 240,00 kn za zaposlenike PLIVE i zaposlene članove užih obitelji zaposlenika i umirovljenika PLIVE
  • 120,00 kn za umirovljenike PLIVE i nezaposlene članove užih obitelji zaposlenika i umirovljenika PLIVE
  • 650,00 kn za sve vanjske članove bez obzira na dob i stanje zaposlenosti
Iznimno, za ovu 2017. godinu članarina će se naplaćivati polugodišnje, odnosno u siječnju/veljači za prvih 6 mjeseci, te u srpnju/kolovozu za drugu polovicu godine.
Članovima Društva zaposlenicima Plive koji su odabrali naplatu članarine ustegom od plaće, iznos polugodišnje članarine biti će ustegnut u 2 rate i to na plaći za siječanj i veljaču, dok svi ostali članovi Društva trebaju iznos polugodišnje članarine uplatiti jednokratno, bankovnom uplatnicom ili Internet bankarstvom na ŽR Društva prema niže navedenim podacima.
Podaci koje je potrebno upisati na bankovne uplatnice kod uplate članarine DŠR PLIVA:
Primatelj: DŠR PLIVA, Zagreb, Slovenska 6
Broj računa primatelja:      IBAN: HR2923600001101210972
Poziv na broj: Model (mala kućica): 12, velika kućica JMBG ili OIB uplatitelja
Opis plaćanja: članarina za 01.- 06. 2017. godine