Kako se učlaniti u DSR PLIVA?

U Društvo za sportsku rekreaciju PLIVA mogu se učlaniti zaposlenici PLIVE i članovi njihovih užih obitelji, te umirovljenici PLIVE.

Za učlanjenje u Društvo potrebno je popuniti Pristupnicu i poslati je mailom u tajništvo Društva (dsr@pliva.com) ili ispunjenu pristupnicu poslati int. poštom (ukoliko s gornjeg linka ne možete skinuti elektronsku verziju pristupnice možete ju dobiti kod voditelja sekcija ili u tajništvu Društva).

Na Pristupnici je potrebno označiti najmanje jednu od sekcija u čijem radu želite sudjelovati. Ako se zaokružuje više sekcija/sportova onda primarni sport treba posebno označiti na za to predviđenom mjestu. Pristupnicu prije slanja u tajništvo treba potpisati voditelj vaše primarno odabrane sekcije čime daje suglasnost za učlanjenje (osim ako ne šaljete elektronski ispisanu pristupnicu sa svoje mail adrese, tada je dovoljno voditelja sekcije staviti u CC).

Za svakog novog člana treba ispisati po jednu Pristupnicu.

Za članove Plivaše (i za članove njihove uže obitelji) godišnja članarina se u principu usteže u dvije rate od plaće zaposlenika PLIVE za što treba navesti šifru djelatnika u za to predviđenu rubriku.

Vanjski članovi, odnosno članovi kojima se članarina ne obustavlja automatski od plaće dužni su platiti godišnju članarinu jednokratnom uplatom najkasnije do kraja ožujka tekuće godine.

Oni koji nemaju šifru djelatnika (umirovljenici i sl.) odnosno ako netko želi platiti jednokratno treba to učiniti uplatnicom preko računa na IBAN broj: HR2923600001101210972 kod Zagrebačke banke i potvrdu o uplati zajedno s popunjenom Pristupnicom i supotpisom voditelja sekcije dostaviti u tajništvo Društva.

Nakon zaprimanja pristupnice (i potvrde o uplati ako ista ide preko uplatnice) tajništvo će povratnim mailom obavijestiti vas o prihvaćanju u članstvo DSR PLIVA čime postajete punopravni član Društva.

Uplaćena članarina vrijedi za kalendarsku godinu u kojoj je plaćena. Za one koji članarinu plaćaju obustavom od plaće članarina za narednu godinu bit će automatski ustegnuta u prvom kvartalu te godine (do opoziva što treba za narednu godinu izvršiti do kraja tekuće godine pismenim putem – mailom na tajništvo Društva). Potvrdu o uplaćenoj članarini za tekuću godinu tajništvo će mailom poslati članovima, koji su je dužni na traženje predočiti voditelju sekcije ili osobi koju on za to ovlasti.

Odlukom Predsjedništva DSR PLIVA od veljače 2009. godine kod nepravovremene odjave članstva (do kraja godine za narednu godinu) prekida se daljnja ustega članarine od plaće, ali se do tada naplaćeni iznos ne vraća i knjiži se kao prihod Društva.

Članovi koji članarinu plaćaju uplatnicama trebaju tajništvu poslati potvrdu o plaćenoj članarini.

Prema odluci vodstva Društva, godišnja članarina DSR PLIVA iznosi:

  • 32€ (240 kn) za zaposlenike PLIVE i zaposlene članove užih obitelji zaposlenika i umirovljenika PLIVE
  • 16€ (120 kn) za umirovljenike PLIVE i nezaposlene članove užih obitelji zaposlenika i umirovljenika PLIVE
  • 86€ (650 kn) za sve vanjske članove bez obzira na dob i stanje zaposlenosti

Članovima Društva zaposlenicima Plive koji su odabrali naplatu članarine ustegom od plaće iznos godišnje članarine biti će ustegnut u 2 rate, uobičajeno na plaći za siječanj i veljaču (kao i za njihove članove uže obitelji koji su preko zaposlenika prijavljeni u Društvo), dok svi ostali članovi Društva iznos godišnje članarine trebaju uplatiti jednokratno, uplatnicom na ŽR Društva prema niže navedenim podacima i to najkasnije do kraja ožujka tekuće godine.

Podaci koje je potrebno upisati na bankovne uplatnice kod uplate članarine DSR PLIVA

Primatelj: DSR PLIVA, Zagreb, Slovenska 6

Broj računa primatelja:      IBAN: HR2923600001101210972

Poziv na broj: OIB uplatitelja

Opis plaćanja: članarina (ime_prezime), za ____ godinu